Brukervilkår

HAPPO HOTELL - REGLER OG BETINGELSER

Gjeldende regler for etablering av medlemskap / brukerkonti på www.happo.co. Disse reglene er gjeldende fra 25. juni 2018. (Sist oppdatert 25. juni 2018 kl 18:43)

Ved enhver pålogging og registrering sier brukeren seg enig i følgende regler. Fra dette punkt blir sluttbrukeren (brukeren som skal opprette en bruker på www.happo.co, eller logge seg på en eksisterende bruker) referert til som "brukeren".

Happo og deres samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel, og brukeren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert etter de nye vilkårene. Ved bruk av referanser til "Ledelsen" i dokumentet menes alle brukere i spillet som enten er: "Moderator", "Konkurranseansvarlig" eller "Administrator".

Retningslinjer for www.happo.co - 25 Juni 2018

Innholdfortegnelse.
1. Kontoregler.
2. Forpliktelser.
3. Kjøp og salg.
4. Ansvarsfraskrivelse.
5. Lovbrudd og regelbrudd.
6. Tjenester fra Happo

1. KONTOREGLER, GENERELLE BETINGELSER OG FORBUD RELATERT TIL KONTOER

1.1 - Brukeren kan kun ha tre registrert og én aktiv bruker på spillet om gangen. En aktiv bruker defineres ved at den ikke er utestengt i selve spillet. Om en bruker har tilgang til spillets funksjoner skal brukeren anses som aktiv.
1.1.1 - Om flere personer på samme nettverk / ip-addresse har aktive brukere, er dette greit så lenge det blir brukt en ekte e-post.
1.2 - Alle feil i spillet skal informeres om til ledelsen, utnyttelse av dette vil føre til permanent utestengning, og i verste fall rettslig oppfølgelse og politianmeldelse.
1.3 - Brukeren er velkommen til å dele sine utspill på flere av våre diskusjonsplattformer, men egne retningslinjer for hva som er godkjent som ytringer er definert som følgende:
1.3.1 - Rasisme, sjikanering, mobbing, trusler, personangrep rettet mot en bruker eller en tredjepart er forbudt, og hver sak vil bli tatt med høyeste alvorlighetsgrad.
1.3.2 - Offentliggjøring av andres personlige informasjon er ikke tillatt på våre diskusjonsplattformer, og i enkelte saker vil ledelsen be den enkelte person bekrefte sin identitet om han/hun velger å publisere info om seg selv som ledelsen eller deres samarbeidspartnere finner usikkert.
1.4 - Publisering av pornografisk materiale er ikke tillatt på Happo.
1.4.1 - Publisering av materiale som kan anses å være koblet til pedofili, incest og lignende vil føre til permanent utestengelse og politianmeldelse.
1.5 - Bruk av www.happo.co (og andre relaterte nettsider til tjenesten) via tredjepartsystemer som kan kategoriseres som VPN (Virtual Private Network) eller Proxy-tjenester er ikke tillatt.
1.6 - Det å utgi seg selv som en annen person er forbudt på Happo.
1.6.1 - Å utgi seg selv som ledelsen, uten å ha en posisjon i ledelsen er forbudt.
1.7 - Det er ikke tillatt å koble til Happo via tredjepartsprogrammer designet for automatisering av nettspillet. Dette gjelder all form for automatisering.
1.7.1 - All bruk av tredjeparts programmer/tjenester som gir deg en fordel i spillet, eller gjør spillets gang kjappere enn det opprinnelig skal være, er forbudt.
1.8 - Reklamering for andre nettsider / tjenester via Happo er forbudt.
1.9 - Det er forbudt å registrere seg på Happo før man har fylt 10 år, med unntak om brukeren har tillatelse fra en foresatt.
1.9.1 - Ved bruk av betalingssystemene til Happo bekrefter du at du har fylt 18 år, eller har tillatelse fra en foresatt.
1.10 - Brukeren plikter seg til å registrere seg med et brukernavn som ikke er støtende, og holder seg innenfor våre generelle regler.
1.10.1 - Brukernavn relatert til pornografi, pedofili, incest og andre grove lovbrudd er ikke tillatt.
1.11 - Bruk av Happo sine systemer til å skaffe seg ikke-godkjent tilgang til en annens brukerkonto er forbudt.
1.12 - Bruk av Happo sine kommunikasjonssystemer til å begå, oppfordre eller planlegge lovbrudd (i virkeligheten) er strengt forbudt.
1.13 - Happo og deres samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å kunne deaktivere enhver bruker uansett grunnlag.

2. FORPLIKTELSER

2.1 - Enhver bruker forplikter seg å rapportere alle feil han/hun finner i spillet.
2.1.1 - Enhver bruker forplikter seg å ikke utnytte noen som helst feil som finnes i spillet.
2.2 - Enhver bruker forplikter seg å rapportere til ledelsen om han/hun bevitner noen andre begå lovbrudd eller regelbrudd i spillet. Dette kan gjøres via hjelpesenter (www.happo.co/help).
2.3 - Enhver bruker forplikter seg å informere Happo og deres samarbeidspartnere om mer enn én person skal ha tilgang til brukeren.
2.4 - Enhver bruker forplikter seg å følge spillets regelverk og alt som står i dette dokumentet, og andre dokument som omhandler spillets regler og bruk av tjenestene drevet av Happo.
2.4.1 - Enhver bruker forplikter seg å holde seg til spillets kommunikasjonsregler i alle kommunikasjonssystemer på spillet. Dette gjelder alt, blant annet spillets chat, privatmeldinger og lignende.
2.5 - Brukeren forplikter seg å aldri stjele en annen brukers informasjon relatert til Happo sine tjenster.

3. KJØP OG SALG

3.1 - Kjøp og salg av verdier i spillet til bytte for verdier i virkeligheten, er ikke tillatt.
3.1.1 - Poengkoder og poeng anses som virtuelle Happo-verdier, og kan derfor byttes mot andre spillverdier.
3.2 - Kjøp og salg av virtuelle verdier, elementer, objekter fra andre nettsider og butikker er ikke tillatt.
3.3 - Kjøp og salg av fysiske verdier, elementer, objekter fra andre nettsider og butikker er ikke tillatt.
3.4 - Kjøp av poengkoder med mobil, kredittkort eller PaySafeCard er tillatt.
3.4.1 - Kjøp av poengkoder for andre via mobil, kredittkort eller PaySafeCard er tillatt.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE

4.1 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar om en bruker mister tilgangen til spillet, uansett grunnlag.
4.1.1 - Ved spesielle situasjoner skal ledelsen vurdere tapene, er brukertilgangen mistet pga. ledelsen vil ledelsen utsende en erstaning i form av virtuelle verdier på Happo til brukeren. Det er opp til ledelsen å vurdere om brukeren skal få tilsendt en erstatning eller ikke.
4.2 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar som gjelder tap av spillverdier i spillet grunnet feil i koden til Happo eller deres tredjepartneres kode.
4.3 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar som gjelder bruk av ekte penger på spillet.
4.3.1 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar som gjelder tap av ekte penger på spillet.
4.3.2 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar som gjelder returnering av ekte penger på spillet.
4.4 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar dersom den registrerte brukerkontoen er registrert eller brukt av en person under 10 år.
4.4.1 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar dersom den registrerte brukerkontoen har blitt brukt til poengbetaling av en person som er under 18 år som ikke har fått tillatelse fra sine foresatte.
4.5 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar for innhold som er skrevet av spillets brukere.
4.6 - Happo og deres samarbeidspartnere fraskriver seg alt ansvar dersom Happo sine tredjeparter ikke greier å levere tjernestene sine.

5. LOVBRUDD OG REGELBRUDD

5.1 - Om en bruker finnes skyldig i et regelbrudd av regelverket på spillet, vil ledelsen igangsette en prosess for å løse saken. Brukeren vil selv være ansvarlig for sine handlinger, og ledelsen vil diskutere innad om det er nødvendig med rettslig oppfølging.
5.1.1 - Ved alvorlige regelbrudd, blant annet når en norsk lov brytes, så vil Happo igangsette rettslig oppfølging.
5.2 - Ut ifra alvorligheten i regelbruddet som har blitt utført, vil ledelsen i Happo vurdere hvilke tiltak som skal settes mot brukeren. Vurdert etter situasjonen kan følgende skje: Brukeren kan få en advarsel (ved små overtredelse), brukeren kan bli deaktivert (alvorlig overtredelse) og brukeren kan bli permanent utestengt (ekstremt alvorlig overtredelse).
5.2.1 - Ledelsen vil vurdere enhver overtredelse separat, og to lignende hendelser kan få forskjellig utfall.
5.3 - Alvorlige lovbrudd kan bli politianmeldt. Det er opp til Happo Ledelsen og andre samarbeidspartnere å bedømme alvorligheten av et lovbrudd/regelbrudd.

6. TJENESTER FRA HAPPO.

Poengkjøp på Happo anses som en betalt tjeneste fra Happo. Alle tjenester på Happo som inneholder at brukeren blir belastet for et beløp anses som en betalt tjeneste hos Happo.
6.1 - Ved bruk av Happo sine betalte tjenester (in-game poeng via PaySafeCard, kredittkort, paypal eller Mobil), bekrefter brukeren at han eller hun er over 18 år, eller har fått tillatelse fra sine foreldre.
6.2 - Ved bruk av Happo sine betalte tjenester, sier du deg enig i at Happo på ingen måte skal stå skyldig for tapte poeng eller andre verdier.
6.3 - Ved bruk av Happo sine betalte tjenester, er det forbudt å benytte seg av andres betalingsinformasjon uten deres samtykke. Happo kan heller ikke gi noen form for erstatning dersom det oppstår usikkerhet rundt transaksjoner pga. for mange involverte brukere.
6.4 - Ved bruk av Happo sine betalte tjenester, sier du deg enig i at Happo ikke er bundet til å refundere ekte penger eller in-game verdier.

OfferToro

OfferToro er en tjeneste som bidrar nettsted til å tjene penger på vegne av tjenester forbrukerne gjør. Når en tjeneste utføres og er gjennomført, vil diamanter etter kort tid utleveres til forbrukeren.